15164

 

Gas radon. Detección preventiva e eliminación eficiente enerxeticamente

Centro educativo coordinador: CIFP As Mercedes
Centros colaboradores:
Ningún
Entidades colaboradoras:
Esin Ingenieros Montajes S.L.
Descrición:

Deseño e construción dun equipo de baixo custo para a detección do gas radon (un gas incoloro, inodoro e insípido, moi presente en Galicia e relacionado de forma directa con varios tipos de cancro) e para a súa eliminación dun xeito eficiente enerxeticamente.

Materiais: