15163

 

Mobilidade renovable

Centro educativo coordinador: CIFP Universidade Laboral
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
EDF Solar, Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico S.L.
Automóviles Antamotor S.L.
TUMOSA, Turismos Motor S.A.
AEDIVE, Asociación de empresas para el desarrollo e impulso del vehículo eléctrico
Descrición:

Deseño e instalación dunha instalación solar fotovoltaica para recarga de vehículos eléctricos, así como unha aplicación informática para a xestión de quendas e monitoraxe de consumos, co fin de potenciar iniciativas innovadoras e demostrar a viabilidade de proxectos relacionados coas enerxías renovables, en particular fotovoltaica.

Materiais: