15162

 

Desenvolvemento de modelos de construción de trampas para avespa asiática baseados no uso de arpas eléctricas selectivas nas colmeas

Centro educativo coordinador: IES María Sarmiento
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Lugo
Asociación Provincial Lucense de Apicultura (APLA)
José Carlos Castedo Meilán (Apicultor profesional)
Descrición:

O propósito deste proxecto é o de mellorar a estratexia de loita contra a avespa vetulina, implementando e mellorando a construción de modelos de trampa eléctrica selectiva a carón das colmeas. Adaptándoas en función das necesidades e recursos dos apicultores (conexión a rede eléctrica, paneis fotovoltaicos, control en tempo real a través de internet), tentando dar aos apicultores novas ferramentas para a loita contra esta especie invasora nas súas colmeas.

Materiais: