15161

 

Deseño dun prototipo para o desenvolvemento de robots autónomos móbiles de servizo en interiores

Centro educativo coordinador: IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Electrobot Technologies S.L.
Descrición:

Deseño e fabricación dun prototipo de robot autónomo móbil (RAM) capaz de, en base unicamente á información obtida polos seus sensores, desprazarse de forma autónoma entre diferentes localizacións arbitrarias do interior dunha edificación mediante técnicas SLAM (Simultaneous Localization and Mapping).

Materiais: