15160

 

Proxecto VEU (Vehículo Ecolóxico Urbano)

Centro educativo coordinador: IES Plurilingüe A Paralaia
Centros colaboradores:
Ningún
Entidades colaboradoras:
Ingeniería y Fabricación del Norte S.L.
Neumáticas de Vigo S.A.
Descrición:

Deseño e construción dun prototipo de vehículo lixeiro, con motor eléctrico alimentado por baterías recargables tanto mediante TC doméstica como con PSFV integrados na carrozaría. Dispón dunha autonomía de 40 km e dunha velocidade máxima de 40 km/h, co cal, cubriría as necesidades do 76% dos enquisados na contorna urbana.

Materiais: