I Encontro internacional de Formación Profesional

O CIFP Compostela de Santiago de Compostela acolle o 1º Encontro internacional de Formación Profesional de Galicia, Castela e León, e Portugal organizado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.