Participantes GaliciaSkills

Ano 2018

Administración de sistemas en rede

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel Manuel González Castro Julio Mosquera González
CIFP Universidade Laboral Gustavo Lema Fernández Daniel Ríos Suárez
CPR Plurilingüe Las Acacias-Montecastelo Hugo Méndez González Enrique Prieto Magán
IES Isidro Parga Pondal Daniel Grela Mosquera Diego Terrón del Valle
IES Pazo da Mercé Cristian González Rodríguez Lurdes Docampo Gómez
IES San Clemente Alejandro Buján Pampín Bruno Vila Vilariño

Animación 3D e xogos (Demostración)

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Imaxe e Son Mauricio Méndez Reyes Eva López Gullón
CIFP Imaxe e Son Manuel Nicolás González Konstantinoff Eva López Gullón

Carpintaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra Sergio Cebreiro Díaz José Vidal Martínez
CIFP Politécnico de Lugo Marcos López Cela José Castor Corral Domínguez
CIFP Politécnico de Santiago Francisco Candelero Martínez Juan Carlos Pascual Quián
CIFP Someso Javier Pardiñas Lorenzo Benigno Rafael García Amor
CIFP Valentín Paz Andrade Fernando Martínez González Javier González Entenza
IES de Melide Adrián Carmuega Salgado Javier Iglesias Varela
IES de Ortigueira Gabriela Alexandra Cabral Freitas Alberto Gallego Fernández
IES de Salvaterra de Miño Jonathan Jose Alfaya Araujo José Luis González Álvarez
IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez Miguel Touceda Goldar Juan Antonio Fernández Mañá

Cociña

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Carlos Oroza Daniel Álvarez Quintáns Daniel Pulzoni Cupeiro
CIFP Compostela Fatima Fandino Diz Rafael Brantuas Canay
CIFP Manuel Antonio Reyes Fernández Quintas Damián Rey Cernadas
CIFP Paseo das Pontes Víctor Paz Soage Antonio Vieira Armada
IES de Foz Andrés Ramos Lago Concepción Carreiras Vizoso
IES de Vilamarín Fabio Santamaria Gómez Mónica Cernadas Carreira
IES Sanxillao Alberto Sanmartín Morado Pedro Coego Galego

Coidados auxiliares de enfermaría e atención sociosanitaria

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel Alejandro Aguiar González Isabel Calle Ares
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto Fernando Souto Varela Diego Abeijón Martínez
CIFP Leixa Ainhoa Cambronero Rodríguez Laura Ríos Dalama
IES Lamas de Abade Iria Díaz Granja Mª Cristina Robledo Trabanco

Control industrial

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Politécnico de Lugo Yasmina Vázquez Penelo Carlos Victorio Álvarez Pérez
CIFP Politécnico de Santiago Pablo Chico Segade Pablo Pérez Seoane
IES Frei Martín Sarmiento David Alonso Méndez David Camiños Rivas
IES María Sarmiento El Mahdi Naciri Khayari Ramón Costeira Fernández

Deseño mecánico - CAD

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Ainhoa Torres López Alberto Pereira López
CIFP Ferrolterra María Tarín Robles Maria Dolores Gonzalez Román
CIFP Valentín Paz Andrade José Manuel Bermúdez Piñeiro Marisa Luisa Iglesias Domínguez
IES Politécnico de Vigo Marcos Saa Fernández José Luis Prado Cerqueira

Ebanistaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra Javier Couselo Barrio Juan Francisco Rodríguez Cendán
CIFP Politécnico de Santiago Gerardo Haz Picallo José Andrés Fidalgo Pérez
CIFP Someso Brais Mosquera Fuentes Benigno Rafael García Amor
CIFP Valentín Paz Andrade Johann Guy José Gómez Antonia Rodríguez Centrón
CPR Agarimo Javier Senra Muiño Antonio José Ramos Balado
IES de Melide José Antonio Ferraces López José Fernández Jiménez
IES de Ortigueira Francisco Soengas González Alberto Gallego Fernández
IES de Salvaterra de Miño Yago Rivero Domínguez José Luis González Álvarez
IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez Sergio Arca González Juan Antonio Fernández Mañá

Electrónica

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Farixa Kevin Domínguez Lorenzo Ángel Benito Álvarez Rodríguez
CIFP Politécnico de Santiago Miguel Messina Añón Sabino Vidal Garea
IES Urbano Lugrís Daniel Pérez Cornide Daniel Piñeiro Gonzalez

Floraría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CFEA de Guísamo Lucía Rodríguez Vázquez Mª Luisa Quintana Rodríguez
IES de Arzúa Alina Portela Pedreira María Teresa Santamarina Alonso
IES Montecelo Rocío Piñeiro Ramos Elena Iglesias Rey
IES Plurilingüe San Rosendo Cristina Ares Rivas Mª Angeles Camino Saco

Fontanaría e calefacción

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Miguel Carballal Vizcaino Leticia Conde Castro
CIFP Coroso Carlos Gaciño Carnota Sonia Arias Rivas
CIFP Universidade Laboral Pablo Calvo Pérez Eduardo Lamas Herrero
CIFP Valentín Paz Andrade Christian Alonso Leirós Fernando Rodríguez Pequeno

Instalacións eléctricas

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Politécnico de Lugo Iago Quiroga López Miguel Rojas Ogaza
CIFP Politécnico de Santiago Esteban Romero Liñares Cristina Rey Carballo
IES Politécnico de Vigo María Jesús Baña Castiñeira José Manuel González Domínguez

Mecanizado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra Adrián Mouriz Fernández José Antonio Alvite Fernández
CIFP Politécnico de Lugo Diego Tallón Pedreira José Romero Pérez
CIFP Someso Lucas López Botana Francisco Dieguez Álvarez
IES Politécnico de Vigo David Ucha Pérez Francisco José Rodríguez Martínez

Mecatrónica

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra
Leonardo Arturo Lonzoy Saavedra
Rafael Regueiro Carballeira
José Antonio Gómez Rodríguez
CIFP Politécnico de Lugo
Mateo González Pérez
Francisco Ibáñez López
José Luis Blanco Carballido
CIFP Politécnico de Santiago
Raúl Sanjurjo Saavedra
Julián Santiago Guerra
José Carlos Barros Docampo
IES Fermín Bouza Brey
Diego Fernández Nieto
Santiago Soutullo Lois
Bieito Calvo Méndez
IES Rosalía Mera
José Manuel Castro Castiñeira
Miguel Portos Vilas
Edelmiro Mosquera Bellón

Panadaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Carlos Oroza Luis Miguel Padín Insua Manuel Patiño Carou
CIFP Manuel Antonio Iago Vila González Mª Teresa Lozano Bernal
CIFP Paseo das Pontes Yamila Sidati Novo Avelina Amado Fernández

Peiteado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Someso Brenda María Cordero de la Cruz Beatriz García Veiga
IES A Pinguela Andreea Tunsu Rosa Ana Murias Fernández
IES Frei Martín Sarmiento Irene Galbán Rodríguez Ana Mª Varela Pena
IES Muralla Romana Cristian Menéndez Quintás Mª Luz Rodríguez Díaz

Pintura do automóbil

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Hugo Rigueiro Álvarez Balbino Trigo Díaz
CIFP Ferrolterra Christian Docal Fernández Luis Gesto Lois
CIFP Politécnico de Santiago Daniel Carnota Rey Fernando Bello Llorente
CIFP Someso Anxo Barros Vázquez Juan Gesto Antelo
CIFP Valentín Paz Andrade Alexandre Palmero Santomé Sergio Gallego Nieto
IES As Mariñas Francisco Seijo Seijas José Manuel Pico Rodríguez
IES María Sarmiento Mateo Rubal Valle Juan José Pardo Gato

Pintura e decoración

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Farixa José Dasilva Lorenzo Mª del Carmen Iglesias Delgado
CIFP A Farixa Antón Almuiña Casas Mª del Carmen Iglesias Delgado
CIFP A Farixa Virginia Romina Rey Friedman Mª del Carmen Iglesias Delgado
CIFP Porta da Auga Francisco Lombán Silvosa José Fernando Méndez de Andés Rodríguez

Recepción hoteleira

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Carlos Oroza Paula Domínguez Muradás Nazareth Fernández Sumavielle
CIFP Compostela Noelia Veiga Domínguez Rebeca Miramontes Penas
CIFP Manuel Antonio Ainara Navarro Muñoz Roi Álvarez González
IES de Vilamarín Laura Rivero Criado Raquel Abeledo Santos

Refrixeración e aire acondicionado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Diego Ramil Silvosa Victor Manuel Paz Cortiñas
CIFP Coroso Xoel Currás Roo José Luis Lomba González
CIFP Universidade Laboral Juan Reboredo Espiñeira Cristóbal Fraguela casal
CIFP Valentín Paz Andrade Brais Lorenzo Fragueiro Joaquín Paredes Coya
IES de Fene Alejandro Permuy Vázquez Jheray Prieto Losada

Servizo de restaurante e bar

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Carlos Oroza Óscar Cousido Nuñez Carlos Rodríguez Rodríguez
CIFP Compostela Miguel Pampín García Francisco Molinos Reimúndez
CIFP Fraga do Eume Sara Ferreiro Varela Samuel Pérez Pintos
CIFP Manuel Antonio Andrés Salgueiro Troitiño José Ramón Garrido Cousillas
CIFP Paseo das Pontes Genaro Gayo Escudero Marcos Moreira García
IES de Foz Evielise Verónica Varela Fidalgo Monserrat Jove Villares
IES de Vilamarín María Vila Batán Juan Pose Casal
IES Sanxillao Adrián López López Jesús Rodríguez Carreiras

Soldadura

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Politécnico de Santiago Alberto Vidal Lado Ovindo Comuñas García
CIFP Someso Alejandro Rey Varela Víctor M. Varela Mariño
CIFP Valentín Paz Andrade Borja dos Santos Peréz Rocío Pazos Gil
IES de Valga Sara Iglesias Rodríguez Francisco Javier Hermida Liñeira
IES Marco do Camballón Daniel Puga Méndez Rubén D. Gómez Casal
IES Rosalía Mera Nicolás Bermúdez Gabarri Iván García Pedreira

Solucións de software para empresas

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel Iván Rodríguez Salgueiros Mª Luz Amaro Lois
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro Carlos Bello Pita Germán Diez Rodríguez
IES A Pinguela Miguel Pérez Rodríguez Iván García García
IES San Clemente Adrián Rico Castro Eva Pereira Loira

Tecnoloxía da moda

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Manuel Antonio Alba Otero López Mónica de Acevedo Pedro
CIFP Manuel Antonio Agueda Comesaña Fernández Mónica de Acevedo Pedro
CIFP Manuel Antonio Noelia Hermida Fernández Mónica de Acevedo Pedro
CIFP Paseo das Pontes Cristina Mira Mato Mª José Ramallal Mosquera
CIFP Paseo das Pontes Yéssica Fernández Miño Mª José Ramallal Mosquera

Tecnoloxía do automóbil

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Marcos Seijo Fernández Oscar Fernández Meilán
CIFP Politécnico de Santiago Mateo Rodríguez Rodríguez Miguel Ángel Teira Patiño
IES As Mariñas Brais Fernández Rocha Miguel Vilela González
IES de Vilalonga Adrián Muñiz Padín Rafael Domínguez Piñeiro
IES Ordes Jacobo Rosende González José Manuel Carabel González

Xardinaría paisaxística

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Granxa
Rosa María Alonso Cantalapiedra
Juan Enrique Iglesias Álvarez
Montserrat Vázquez Meizoso
IES de Vilamarín
Javier Moreiras Diéguez
Diego Vilariño Vilela
Manuel García López
IES Montecelo
Adrián Darriba Bello
Alberto Martínez Garrido
Vera Gómez Pardeiro
IES Plurilingüe San Rosendo
Diego Miguel Barbosa Oliveira
Adrián Leivas Cornide
Fernando Iglesias Rey

Administración de sistemas en rede

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel Manuel González Castro Julio Mosquera González
CIFP Universidade Laboral Gustavo Lema Fernández Daniel Ríos Suárez
CPR Plurilingüe Las Acacias-Montecastelo Hugo Méndez González Enrique Prieto Magán
IES Isidro Parga Pondal Daniel Grela Mosquera Diego Terrón del Valle
IES Pazo da Mercé Cristian González Rodríguez Lurdes Docampo Gómez
IES San Clemente Alejandro Buján Pampín Bruno Vila Vilariño

Animación 3D e xogos (Demostración)

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Imaxe e Son Mauricio Méndez Reyes Eva López Gullón
CIFP Imaxe e Son Manuel Nicolás González Konstantinoff Eva López Gullón

Carpintaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra Sergio Cebreiro Díaz José Vidal Martínez
CIFP Politécnico de Lugo Marcos López Cela José Castor Corral Domínguez
CIFP Politécnico de Santiago Francisco Candelero Martínez Juan Carlos Pascual Quián
CIFP Someso Javier Pardiñas Lorenzo Benigno Rafael García Amor
CIFP Valentín Paz Andrade Fernando Martínez González Javier González Entenza
IES de Melide Adrián Carmuega Salgado Javier Iglesias Varela
IES de Ortigueira Gabriela Alexandra Cabral Freitas Alberto Gallego Fernández
IES de Salvaterra de Miño Jonathan Jose Alfaya Araujo José Luis González Álvarez
IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez Miguel Touceda Goldar Juan Antonio Fernández Mañá

Cociña

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Carlos Oroza Daniel Álvarez Quintáns Daniel Pulzoni Cupeiro
CIFP Compostela Fatima Fandino Diz Rafael Brantuas Canay
CIFP Manuel Antonio Reyes Fernández Quintas Damián Rey Cernadas
CIFP Paseo das Pontes Víctor Paz Soage Antonio Vieira Armada
IES de Foz Andrés Ramos Lago Concepción Carreiras Vizoso
IES de Vilamarín Fabio Santamaria Gómez Mónica Cernadas Carreira
IES Sanxillao Alberto Sanmartín Morado Pedro Coego Galego

Coidados auxiliares de enfermaría e atención sociosanitaria

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel Alejandro Aguiar González Isabel Calle Ares
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto Fernando Souto Varela Diego Abeijón Martínez
CIFP Leixa Ainhoa Cambronero Rodríguez Laura Ríos Dalama
IES Lamas de Abade Iria Díaz Granja Mª Cristina Robledo Trabanco

Control industrial

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Politécnico de Lugo Yasmina Vázquez Penelo Carlos Victorio Álvarez Pérez
CIFP Politécnico de Santiago Pablo Chico Segade Pablo Pérez Seoane
IES Frei Martín Sarmiento David Alonso Méndez David Camiños Rivas
IES María Sarmiento El Mahdi Naciri Khayari Ramón Costeira Fernández

Deseño mecánico - CAD

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Ainhoa Torres López Alberto Pereira López
CIFP Ferrolterra María Tarín Robles Maria Dolores Gonzalez Román
CIFP Valentín Paz Andrade José Manuel Bermúdez Piñeiro Marisa Luisa Iglesias Domínguez
IES Politécnico de Vigo Marcos Saa Fernández José Luis Prado Cerqueira

Ebanistaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra Javier Couselo Barrio Juan Francisco Rodríguez Cendán
CIFP Politécnico de Santiago Gerardo Haz Picallo José Andrés Fidalgo Pérez
CIFP Someso Brais Mosquera Fuentes Benigno Rafael García Amor
CIFP Valentín Paz Andrade Johann Guy José Gómez Antonia Rodríguez Centrón
CPR Agarimo Javier Senra Muiño Antonio José Ramos Balado
IES de Melide José Antonio Ferraces López José Fernández Jiménez
IES de Ortigueira Francisco Soengas González Alberto Gallego Fernández
IES de Salvaterra de Miño Yago Rivero Domínguez José Luis González Álvarez
IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez Sergio Arca González Juan Antonio Fernández Mañá

Electrónica

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Farixa Kevin Domínguez Lorenzo Ángel Benito Álvarez Rodríguez
CIFP Politécnico de Santiago Miguel Messina Añón Sabino Vidal Garea
IES Urbano Lugrís Daniel Pérez Cornide Daniel Piñeiro Gonzalez

Floraría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CFEA de Guísamo Lucía Rodríguez Vázquez Mª Luisa Quintana Rodríguez
IES de Arzúa Alina Portela Pedreira María Teresa Santamarina Alonso
IES Montecelo Rocío Piñeiro Ramos Elena Iglesias Rey
IES Plurilingüe San Rosendo Cristina Ares Rivas Mª Angeles Camino Saco

Fontanaría e calefacción

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Miguel Carballal Vizcaino Leticia Conde Castro
CIFP Coroso Carlos Gaciño Carnota Sonia Arias Rivas
CIFP Universidade Laboral Pablo Calvo Pérez Eduardo Lamas Herrero
CIFP Valentín Paz Andrade Christian Alonso Leirós Fernando Rodríguez Pequeno

Instalacións eléctricas

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Politécnico de Lugo Iago Quiroga López Miguel Rojas Ogaza
CIFP Politécnico de Santiago Esteban Romero Liñares Cristina Rey Carballo
IES Politécnico de Vigo María Jesús Baña Castiñeira José Manuel González Domínguez

Mecanizado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra Adrián Mouriz Fernández José Antonio Alvite Fernández
CIFP Politécnico de Lugo Diego Tallón Pedreira José Romero Pérez
CIFP Someso Lucas López Botana Francisco Dieguez Álvarez
IES Politécnico de Vigo David Ucha Pérez Francisco José Rodríguez Martínez

Mecatrónica

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra
Leonardo Arturo Lonzoy Saavedra
Rafael Regueiro Carballeira
José Antonio Gómez Rodríguez
CIFP Politécnico de Lugo
Mateo González Pérez
Francisco Ibáñez López
José Luis Blanco Carballido
CIFP Politécnico de Santiago
Raúl Sanjurjo Saavedra
Julián Santiago Guerra
José Carlos Barros Docampo
IES Fermín Bouza Brey
Diego Fernández Nieto
Santiago Soutullo Lois
Bieito Calvo Méndez
IES Rosalía Mera
José Manuel Castro Castiñeira
Miguel Portos Vilas
Edelmiro Mosquera Bellón

Panadaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Carlos Oroza Luis Miguel Padín Insua Manuel Patiño Carou
CIFP Manuel Antonio Iago Vila González Mª Teresa Lozano Bernal
CIFP Paseo das Pontes Yamila Sidati Novo Avelina Amado Fernández

Peiteado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Someso Brenda María Cordero de la Cruz Beatriz García Veiga
IES A Pinguela Andreea Tunsu Rosa Ana Murias Fernández
IES Frei Martín Sarmiento Irene Galbán Rodríguez Ana Mª Varela Pena
IES Muralla Romana Cristian Menéndez Quintás Mª Luz Rodríguez Díaz

Pintura do automóbil

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Hugo Rigueiro Álvarez Balbino Trigo Díaz
CIFP Ferrolterra Christian Docal Fernández Luis Gesto Lois
CIFP Politécnico de Santiago Daniel Carnota Rey Fernando Bello Llorente
CIFP Someso Anxo Barros Vázquez Juan Gesto Antelo
CIFP Valentín Paz Andrade Alexandre Palmero Santomé Sergio Gallego Nieto
IES As Mariñas Francisco Seijo Seijas José Manuel Pico Rodríguez
IES María Sarmiento Mateo Rubal Valle Juan José Pardo Gato

Pintura e decoración

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Farixa José Dasilva Lorenzo Mª del Carmen Iglesias Delgado
CIFP A Farixa Antón Almuiña Casas Mª del Carmen Iglesias Delgado
CIFP A Farixa Virginia Romina Rey Friedman Mª del Carmen Iglesias Delgado
CIFP Porta da Auga Francisco Lombán Silvosa José Fernando Méndez de Andés Rodríguez

Recepción hoteleira

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Carlos Oroza Paula Domínguez Muradás Nazareth Fernández Sumavielle
CIFP Compostela Noelia Veiga Domínguez Rebeca Miramontes Penas
CIFP Manuel Antonio Ainara Navarro Muñoz Roi Álvarez González
IES de Vilamarín Laura Rivero Criado Raquel Abeledo Santos

Refrixeración e aire acondicionado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Diego Ramil Silvosa Victor Manuel Paz Cortiñas
CIFP Coroso Xoel Currás Roo José Luis Lomba González
CIFP Universidade Laboral Juan Reboredo Espiñeira Cristóbal Fraguela casal
CIFP Valentín Paz Andrade Brais Lorenzo Fragueiro Joaquín Paredes Coya
IES de Fene Alejandro Permuy Vázquez Jheray Prieto Losada

Servizo de restaurante e bar

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Carlos Oroza Óscar Cousido Nuñez Carlos Rodríguez Rodríguez
CIFP Compostela Miguel Pampín García Francisco Molinos Reimúndez
CIFP Fraga do Eume Sara Ferreiro Varela Samuel Pérez Pintos
CIFP Manuel Antonio Andrés Salgueiro Troitiño José Ramón Garrido Cousillas
CIFP Paseo das Pontes Genaro Gayo Escudero Marcos Moreira García
IES de Foz Evielise Verónica Varela Fidalgo Monserrat Jove Villares
IES de Vilamarín María Vila Batán Juan Pose Casal
IES Sanxillao Adrián López López Jesús Rodríguez Carreiras

Soldadura

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Politécnico de Santiago Alberto Vidal Lado Ovindo Comuñas García
CIFP Someso Alejandro Rey Varela Víctor M. Varela Mariño
CIFP Valentín Paz Andrade Borja dos Santos Peréz Rocío Pazos Gil
IES de Valga Sara Iglesias Rodríguez Francisco Javier Hermida Liñeira
IES Marco do Camballón Daniel Puga Méndez Rubén D. Gómez Casal
IES Rosalía Mera Nicolás Bermúdez Gabarri Iván García Pedreira

Solucións de software para empresas

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel Iván Rodríguez Salgueiros Mª Luz Amaro Lois
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro Carlos Bello Pita Germán Diez Rodríguez
IES A Pinguela Miguel Pérez Rodríguez Iván García García
IES San Clemente Adrián Rico Castro Eva Pereira Loira

Tecnoloxía da moda

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Manuel Antonio Alba Otero López Mónica de Acevedo Pedro
CIFP Manuel Antonio Agueda Comesaña Fernández Mónica de Acevedo Pedro
CIFP Manuel Antonio Noelia Hermida Fernández Mónica de Acevedo Pedro
CIFP Paseo das Pontes Cristina Mira Mato Mª José Ramallal Mosquera
CIFP Paseo das Pontes Yéssica Fernández Miño Mª José Ramallal Mosquera

Tecnoloxía do automóbil

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Marcos Seijo Fernández Oscar Fernández Meilán
CIFP Politécnico de Santiago Mateo Rodríguez Rodríguez Miguel Ángel Teira Patiño
IES As Mariñas Brais Fernández Rocha Miguel Vilela González
IES de Vilalonga Adrián Muñiz Padín Rafael Domínguez Piñeiro
IES Ordes Jacobo Rosende González José Manuel Carabel González

Xardinaría paisaxística

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Granxa
Rosa María Alonso Cantalapiedra
Juan Enrique Iglesias Álvarez
Montserrat Vázquez Meizoso
IES de Vilamarín
Javier Moreiras Diéguez
Diego Vilariño Vilela
Manuel García López
IES Montecelo
Adrián Darriba Bello
Alberto Martínez Garrido
Vera Gómez Pardeiro
IES Plurilingüe San Rosendo
Diego Miguel Barbosa Oliveira
Adrián Leivas Cornide
Fernando Iglesias Rey