FPBásicaSkills 2022. Competicións

Xardinaría e viveirismo

Sede e data de celebración: CEE Manuel López Navalón (Santiago de Compostela), o día 01/06/2022
Horario da competición:

De 10:00 a 10:30. Recepción das persoas participantes.

De 10:00 a 10:45. Sorteo de postos de traballo e foto corporativa.

De 10:45 a 11:00. Presentación da proba e aclaración  de dúbidas.

De 11:00 a 14:00. Desenvolvemento da proba.

De 14:00 a 14:30. Corrección da proba.

De 14:30 a 16:30. Descanso para xantar.

Familias profesionais:
Agraria
Modalidade: Competición por parellas para alumnado de Programas Formativos Básicos
Centros e alumnado participante:
CEE Terra de Ferrol,
Pablo Alejandro Hermida Creo
Daniel Sosa González
CEE María Mariño,
José Alejandro Fernández Rodríguez
Juan José Rabuñal López
CEE Manuel López Navalón,
Sergio García Becerra
David García Torres
CEE Miño,
Yerai Beramendi Gónzalez
Siham Bensbaa
CEE Infanta Elena,
Hugo López García
David González Quintero
CEE Saladino Cortizo,
Andrés Durán Portela
Sandra Ferreiro Corral
CEE Santa María,
Cristian Castro López
Tomás Fernández Bouzán
Descrición da competición:

Creación dun sinxelo espazo de 2 por 2 metros, que estará construído con:

 • Materiais pétreos.
 • Casca de pino.
 • Malla antiherbas.
 • Postes de madieira (para delimitar o espazo).
 • Unha árbore.
 • Dous arbustos.
 • Flor de tempada.

Terase en conta o traballo en equipo, a orde e a limpeza, ademais do resultado final da composición.

Coñecementos relacionados co desenvolvemento da proba:
 • Manexo do material vexetal nas operacións de sementeira ou plantación.
 • Sistemas de sementeira ou plantación.
 • Mantemento básico das ferramentas, dos utensilios e da maquinaria que se emprega na sementeira ou plantación.
 • Medidas de seguridade no manexo de máquinas e ferramentas.
Xurado:
Presidente/a:
José Manuel Parada Maroño

Vogais:
Manuel Andrade Vallo
Francisco Antonio Cabaleiro Núñez
Guillermo Gil Docampo
Ramón Iglesias Rey
Ruth Labad Diaz
Yolanda López López
Milagros de Jesús López Villarreal
Medalla de ouro:
Andrés Durán Portela
Sandra Ferreiro Corral

Titor/a: Francisco Antonio Cabaleiro Núñez
Centro: CEE Saladino Cortizo
Medalla de prata:
Sergio García Becerra
David García Torres

Titor/a: Manuel Andrade Vallo
Centro: CEE Manuel López Navalón
Medalla de bronce:
José Alejandro Fernández Rodríguez
Juan José Rabuñal López

Titor/a: Guillermo Gil Docampo
Centro: CEE María Mariño

Acceda á ficha das demais especialidades: