FP: Lidera a prevención. Convocatoria de traballos

A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) pon en marcha o proxecto OSH VET para integrar a prevención na Formación Profesional. Este proxecto quere contribuír a que o alumnado que se atopa desenvolvendo os estudos de formación profesional, máis próximos á realidade do mercado de traballo, poida consolidar unha verdadeira cultura preventiva que contribúa ao seu desempeño profesional seguro.

No marco da Semana Europea da Formación Profesional, do 9-13 novembro de 2020, a EU-OSHA, a través do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST), convida a todos os centros de formación profesional a participar na I Xornada "FP: lidera a prevención!" que pretende mostrar contido audiovisual preventivo realizado por e para o alumnado de FP.

Os traballos teñen que ser enviados antes do 10 de decembro, a través do formulario.