KitJardin

Viveiristas: 
Veronika Savina
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Promocionar a inmediatez e accesibilidade á implantación de xardíns.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP A Granxa
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro
Titorada por: 
Cela Fernández, Sonia
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.granxa@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Implantación e mantemento de xardíns. Viveiro de plantas
Produtos/Servizos: 
Produción e venda de xardíns modulares, implantación e mantemento de xardíns
Descrición da empresa: 

Implantación e mantemento de xardíns, deseño paisaxistico, produción e venda de xar-díns modulares.

Etiquetas: