Ecoglamur

Viveiristas: 
María Dolores Rodríguez Alonso
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Atopar unha saída profesional mediante unhas terras das que dispón a miña familia e así aplicar os contidos aprendidos no ciclo formativo de Produción agroecolóxica. Ademais é unha idea que teño desde fai tempo para dar un bo uso ás terras e gustaríame crear un movemento ecolóxico na zona.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP A Granxa
Situación da empresa: 
No viveiro, co plan de empresa
Titorada por: 
Castellanos Ombuena, Lucía
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.granxa@edu.xunta.gal
Forma xurídica: 
Sociedade limitada (SL)
Actividade económica: 
Produción ecolóxica
Produtos/Servizos: 
Produtos ecolóxicos e ocio rural
Etiquetas: