DOBLE AA Consultoría Alimentaria

Viveiristas: 
María Teresa Miguélez Freire
Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Paseo das Pontes
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro, en funcionamento como empresa
Titorada por: 
González Patiño, Noa
Contacto co viveiro: 
noagonzalez@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Consultoría de dietética e nutrición
Produtos/Servizos: 
Relacionados coa consultoría de dietética e nutrición
Descrición da empresa: 

Empresa dedicada á consultoría de dietética e nutrición.

Etiquetas: