Confort Ambiental, S.L.

Viveiristas: 
Francisco Javier Roldán Ferreiro
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Ter outra visión de como vender a madeira para a calefacción e chemineas, despois de varios anos neste sector. Dar a oportunidade aos propietarios de vender a súa madeira a uns prezos máis xustos.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP A Granxa
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro
Titorada por: 
Cela Fernández, Sonia
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.granxa@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Sociedade limitada (SL)
Actividade económica: 
Produción madereira
Produtos/Servizos: 
Madeira seca e combustibles relacionados (pellets, briquetas...)
Descrición da empresa: 

Elaboración e comercialización de madeira seca e combustibles relacionados (pellets, briquetas...).

Etiquetas: