Compás

Viveiristas: 
Francisco Porto Varela
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Dar un servizo mellorado de animación sociocultural.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
Situación da empresa: 
No viveiro, co plan de empresa
Titorada por: 
Díaz Carballada, Paula
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.anxel.casal@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Sociedade limitada (SL)
Actividade económica: 
Servizos de animación sociocultural e turísticos
Produtos/Servizos: 
Servizos, obradoiros, actividades, roteiros
Descrición da empresa: 

Empresa dedicada á realización de actividades sociocukturais e de dinamización.

Etiquetas: