Brand-it

Viveiristas: 
Paola Magali Aguiar Martínez
Motivacións que nos levaron a emprender: 

levar a cabo a idea de negocio, como saída ao desemprego

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Paseo das Pontes
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro
Titorada por: 
Patiño González, Noa
Contacto co viveiro: 
noagonzalez@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Diseño gráfico
Produtos/Servizos: 
Relacionados coa consultoría na industria das Artes Gráficas
Descrición da empresa: 

Brand-it e unha empresa dedicada a ofertar aqueles servizos relacionados cas artes gráficas de xeito global, o deseño gráfico e o deseño web. 

Traball no campo da identidade corporativa, deseño de imaxe de empresa, creación de marcas, logos de empresas, branding e packaging

Etiquetas: