Arandeiras, S.L.

Viveiristas: 
González Pardal, Almudena
Vázquez Alfaya, Tatiana
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Crear emprego no rural, dinamizar a súa zona e conciliar a vida laboral e familiar, apostando por un cultivo ecolóxico polo que sente fascinación.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP A Granxa
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro
Titorada por: 
Cela Fernández, Sonia
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.granxa@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Sociedade limitada (SL)
Actividade económica: 
Plantación ecolóxica de arandos
Produtos/Servizos: 
Arandos ecolóxicos
Descrición da empresa: 

Produción e comercialización de arandos ecolóxicos.

Etiquetas: