Actividades de fomento do emprendemento

Dirixidas ao alumnado de sexto curso da educación primaria.

Consisten nunha visita ao CIFP do Politécnico de Santiago de Compostela onde recibirán a un empresario/a da Área Empresarial do Tambre que lles contará a súa experiencia. Visitarán tamén o viveiro de empresas do CIFP Politécnico de Santiago de Compostela.

Cando serán?

Todos os venres dos meses de febreiro (días 7, 14, 21 e 28), de marzo (días 7, 14, 21 e 28) e o primeiro venres de abril (día 4) de 2014.

Que faremos?

09:50h - Chegada ao CIFP Politécnico de Santiago de Compostela

10:00h  - Benvida do CIFP Politécnico de Santiago de Compostela

10:10h  - Formación  para o emprendemento nas diferentes profesións técnicas
(Representantes do CIFP Politécnico de Santiago de Compostela)

11:10h  - Os viveiros de empresas nos centros educativos
(Coordinador de emprendemento do CIFP Politécnico de Santiago de Compostela)

11:30h - Experiencias emprendedoras en Santiago
(Empresarios/Representantes da Asociación Área Empresarial do Tambre)

12:15h  - Visita a CIFP Politécnico de Santiago de Compostela e ao seu viveiro de empresas.

Desenvolvemento das actividades e galería de imaxes

Etiquetas: