Hostalaría e turismo

 

Para obter o cuestionario de autoavaliación prema no código da unidade de competencia.


Ciclo

 

Cod. cualificación

 

Cualificación

 

Cod. UC

 

Unidade de competencia

                 

CM Cociña e gastronomía

 

INA015_2

 

Panadaría e bolaría

 

UC0036_2

 

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria panadeira

                 

 

 

HOT093_2

 

Cociña

 

UC0259_2

 

Definir ofertas gastronómicas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos

                 

 

 

 

 

 

 

UC0260_2

 

Preelaborar e conservar calquera clase de alimentos

                 

 

 

 

 

 

 

UC0261_2

 

Preparar elaboracións básicas de múltiples aplicacións e pratos elementais

                 

 

 

 

 

 

 

UC0262_2

 

Preparar e presentar calquera tipo de elaboracións culinarias complexas e de creación propia para o servizo

                 

 

 

INA107_2

 

Pastelaría e confeitaría

 

UC0310_2

 

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentaria

                 

 

 

HOT223_2

 

Repostaría

 

UC0306_2

 

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de múltiples aplicacións para pastelaría e repostaría

                 

 

 

 

 

 

 

UC0709_2

 

Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos

                 

 

 

 

 

 

 

UC0710_2

 

Elaborar e presentar produtos feitos á base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados

                 

 

 

 

 

 

 

UC0711_2

 

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría

                 
                 

Ciclo

 

Cod. cualificación

 

Cualificación

 

Cod. UC

 

Unidade de competencia

                 

CM Servizos en restauración

 

INA015_2

 

Panadaría e bolaría

 

UC0036_2

 

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria panadeira

                 

 

 

HOT093_2

 

Cociña.

 

UC0259_2

 

Definir ofertas gastronómicas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos

                 

 

 

INA107_2

 

Pastelaría e confeitaría

 

UC0310_2

 

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentaria

                 

 

 

HOT223_2

 

Repostaría

 

UC0711_2

 

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría

                 

 

 

HOT328_2

 

Servizos de restaurante

 

UC1052_2

 

Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en sala

                 

 

 

 

 

 

 

UC1048_2

 

Servir viños e prestar información básica sobre eles

                 

 

 

 

 

 

 

UC1053_2

 

Elaborar e acabar pratos á vista da clientela

                 

 

 

 

 

 

 

UC0711_2

 

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría

                 

 

 

 

 

 

 

UC1054_2

 

Dispor de todo tipo de especialidades na restauración

                 

 

 

 

 

 

 

UC1051_2

 

Comunicarse en inglés, nun nivel de usuario básico, en servizos de restauración

 

 

Ciclo

 

Cod. cualificación

 

Cualificación

 

Cod. UC

 

Unidade de competencia

                 

CS Xestión de aloxamentos turísticos

 

HOT094_3

 

Recepción

 

UC0263_3

 

Executar e controlar o desenvolvemento de accións comerciais e reservas

                 

 

 

 

 

 

 

UC0264_3

 

Realizar as actividades propias da recepción

                 

 

 

 

 

 

 

UC0265_3

 

Xestionar departamentos da área de aloxamento

                 

 

 

 

 

 

 

UC1057_2

 

Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nas actividades turísticas