Fase de asesoramento. Datas e lugares da primeira reunión (grupal).

O 9 de maio de 2012 iniciouse a fase de asesoramento do proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 29 de decembro de 2011 (DOG. do 09.01.2012). A continuación pódese consultar o calendario de reunións da primeira reunión de grupo para cada sede e comisión de avaliación.


CIFP Ferrolterra

 • CM Electromecánica de vehículos automóbiles: 10 de maio de 2012 ás 19:00 horas.
 • CM Instalacións eléctricas e automáticas: 14 de maio de 2012 ás 9:00 horas.
 • CM Soldadura e caldeiraría: 21 de maio de 2012 ás 16:00 horas.
 • CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica: 21 de maio de 2012 ás 16:30 horas.

 
 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

 • CM Xestión administrativa: 14 de maio de 2012 ás 16:30 horas.


  
CIFP Coroso

 • CM Electromecánica de vehículos automóbiles: 16 de maio de 2012 ás 16:30 horas.
 • CM Instalacións eléctricas e automáticas: 16 de maio de 2012 ás 16:30 horas.


  
CIFP Politécnico de Santiago

 • CM Electromecánica de vehículos automóbiles: 10 de maio de 2012 ás 18:00 horas.
 • CM Instalacións eléctricas e automáticas: 10 de maio de 2012 ás 18:00 horas.
 • CM Soldadura e caldeiraría: 10 de maio de 2012 ás 18:00 horas.
 • CS Laboratorio de análise e control de calidade: 10 de maio de 2012 ás 16:00 horas.


  
CIFP Compostela

 • CM Cociña e gastronomía: 21 de maio de 2012 ás 17:00 horas.
 • CM Servizos en restauración: 21 de maio de 2012 ás 16:00 horas.
 • CS Educación infantil: 21 de maio de 2012 ás 17:00 horas.
 • CS Xestión de aloxamentos turísticos: 21 de maio de 2012 ás 16:00 horas.

 

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

 • CM Emerxencias sanitarias: 14 de maio de 2012 ás 16:00 horas.
 • CM Farmacia e parafarmacia: 11 de maio de 2012 ás 11:00 horas (de mañá). 11 de maio de 2012 ás 18:00 horas (de tarde).
 • CS Educación infantil: 16 de maio de 2012 ás 19:00 horas.


  
CIFP Someso

 • CM Carpintaría e moble: 11 de maio de 2012 ás 17:00 horas.
 • CM Electromecánica de vehículos automóbiles: 11 de maio de 2012 ás 19:00 horas.
 • CM Soldadura e caldeiraría: 14 de maio de 2012 ás 18:00 horas.


 
CIFP Paseo das Pontes

 • CM Cociña e gastronomía: 15 de maio de 2012 ás 17:30 horas.
 • CM Servizos en restauración: 15 de maio de 2012 ás 17:30 horas.


  
CIFP Politécnico de Lugo

 • CM Emerxencias sanitarias: 14 de maio de 2012 ás 10:00 horas e 18:00 horas.
 • CM Farmacia e parafarmacia: 15 de maio de 2012 ás 11:00 horas e 20:00 horas.
 • CM Instalacións eléctricas e automáticas: 15 de maio de 2012 ás 13:00 horas e 20:00 horas.
 • CS Educación infantil: 14 de maio de 2012 ás 17:00 horas. 15 de maio de 2012 ás 11:00 horas.


  
CIFP Porta da Auga

 • CM Electromecánica de vehículos automóbiles:
 • CM Instalacións eléctricas e automáticas: 10 de maio de 2012 


  
CIFP A Farixa

 • CM Instalacións de telecomunicacións: 21 de maio de 2012 ás 10:00 horas.
 • CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica: 21 de maio de 2012 ás 10:00 horas.


  
CIFP Portovello

 • CM Xestión administrativa:
 • CS Educación infantil:


   
CIFP A Granxa

 • CM Aceites de oliva e viños:


  
CIFP Manuel Antonio

 • CM Cociña e gastronomía: 14 de maio de 2012 ás 17:00 horas.
 • CM Confección e moda: 15 de maio de 2012 ás 17:30 horas.
 • CM Emerxencias sanitarias: 10 de maio de 2012 ás 17:30 horas.
 • CM Farmacia e parafarmacia: 11 de maio de 2012 ás 10:00 horas.
 • CM Servizos en restauración: 22 de maio de 2012 ás 16:30 horas.


   
CIFP A Xunqueira

 • CM Electromecánica de vehículos automóbiles: 9 de maio de 2012 ás 17:00 horas.
 • CM Instalacións de telecomunicacións: 9 de maio de 2012 ás 16:30 horas.
 • CS Educación infantil: 11 de maio de 2012 ás 17:00 horas.  

 

CIFP Valentín Paz Andrade

 • CM Electromecánica de vehículos automóbiles:
 • CM Soldadura e caldeiraría:
 • CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica:


  
CIFP Carlos Oroza

 • CM Cociña e gastronomía: 14 de maio de 2012 ás 16:00 horas (1ª convocatoria). 14 de maio de 2012 ás 17:00 horas (2ª convocatoria).
 • CM Servizos en restauración: 15 de maio de 2012 ás 16:00 horas (1ª convocatoria). 15 de maio de 2012 ás 17:00 horas (2ª convocatoria).