Convocatoria 2012. Acreditación

Convocatoria 2012


 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa cualificación procede a convocar o proceso de acreditación de competencias profesional adquiridas a través da experiencia laboral para o ano 2012.

 

Orde de convocatoria


Orde do 29 de decembro de 2011 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, de distintas familias profesionais.

 

Relación de unidades de competencia e prazas obxecto de acreditación


 
Oferta de unidades de competencia obxecto de acreditación. 

As unidades de competencia UC0626_2, UC0627_2 e UC0628_2; correspondentes á cualificación TMV197_2, Mantemento dos sistemas electricos e electrónicos de vehículos da familia profesional Transporte e mantemento de vehículos, ofrécense exclusivamente no CIFP A Xunqueira de Pontevedra.

 

Criterios de prioridade


 
Baremo para determinar a orde de prioridade na admisión de solicitantes, cando existan máis persoas candidatas que prazas.

 

Calendario previsto para o desenvolvemento do procedemento de acreditación


 
O desenvolvemento do procedemento de acreditación de competencias axustarase ao seguinte calendario:

 

Documentación e listaxes do procedemento de acreditación da convocatoria 2012


 

 

Folleto informativo da convocatoria 2012


 

Folleto informativo