IN35 - Galimentrónica: novas tecnoloxías para o sector agropecuario

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Instalación e mantemento
Centro educativo coordinador: CIFP Universidade Laboral, Culleredo
Entidades colaboradoras:
Consorcio das Mariñas
BOAGA
Prosegur
Finca O Castelo
Subsi.DE
Obxectivos:
  • Modernizar e automatizar pequenas producións agropecuarias.
  • Incentivar a iniciativa creativa e emprendedora do alumnado.
Síntese do proxecto:

Deseño e montaxe de distintos módulos que incorporan as novas tecnoloxías para a mellora do sector agropecuario: galiñeiro automatizado con sensores de protección e control, incubadora automatizada, criadora e cultivador automatizado.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Electricidade e Electrónica, e de Instalación e Mantemento.

Coordinador: Miguel Martínez Modroño