IN29 - Madeira de vestir

Familias profesionais:
Madeira, moble e cortiza
Centro educativo coordinador: IES de Ortigueira, Ortigueira
Centros colaboradores:
CIFP Ferrolterra
Entidades colaboradoras:
Madeiras Besteiro
Moonoff
Todo Ocio Educación
Xamar Distribuciones
Obxectivos:
  • Fabricar diferentes complementos de vestir e accesorios de madeira.
  • Introducir elementos tecnolóxicos en complementos e accesorios de madeira.
Síntese do proxecto:

Combinación das novas tecnoloxías de corte no mundo da madeira, a carpintaría e a ebanistería, coa instalación de módulos electrónicos en diferentes elementos de vestir fabricados en madeira, dotados de intelixencia propia.

Participantes:

Profesorado e alumnado da familia profesional de Madeira, Moble e Cortiza. Profesorado e alumnado de Tecnoloxía.