IN19 - Prototipo de máquina de selección de froitos silvestres mediante visión artificial

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Instalación e mantemento
Centro educativo coordinador: CIFP Fontecarmoa, Vilagarcía de Arousa
Entidades colaboradoras:
Ananos Organic Berries
Digamel Arousa
Visión Plus Automática
Otécnica Salnés
Obxectivos:
  • Crear un prototipo de innovación tecnolóxica para a selección de froitas.
  • Aplicar a un caso real os coñecementos adquiridos polo profesorado.
  • Introducir novas tecnoloxías na aula para mellorar as competencias do alumnado.
Síntese do proxecto:

Deseño e fabricación dun prototipo de máquina de control de calidade e selección de froita que emprega un sistema de visión artificial.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Instalación e Mantemento, e de Electricidade e Electrónica.