IN17 - Sistema de ciberseguridade para tecnoloxías de operación

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Lugo, Lugo
Centros colaboradores:
IES Punta Candieira
Entidades colaboradoras:
TECDESOFT
Obxectivos:
  • Realizar a montaxe dun adestrador con sistemas de ciberseguridade TO.
  • Adquirir e mellorar as competencias docentes nas tecnoloxías da industria 4.0.
  • Achegar a ciberseguridade ao alumnado de FP.
Síntese do proxecto:

Deseño e montaxe dun equipamento modular que permite explorar estratexias de ciberseguridade nas tecnoloxías da operación (TO), facilitando a comunicación entre os sistemas do proceso de produción.

Participantes:

Profesorado e alumnado da familia profesional de Electricidade e Electrónica.

Coordinador: José Luis Blanco