IN10 - Picohidráulica IoT para autoconsumo

Familias profesionais:
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
Centro educativo coordinador: CIFP Valentín Paz Andrade, Vigo
Centros colaboradores:
IES Val Miñor, Nigrán
Entidades colaboradoras:
Milsa Trillo Galicia
Sinfin Energy
Ome Ingeniería
Obxectivos:
  • Aproveitar caudais de auga e pequenos desniveis para a produción de enerxía para autoconsumo eléctrico.
  • Comparar a súa viabilidade económica coa dunha instalación fotovoltaica.
Síntese do proxecto:

Desenvolvemento dun sistema de xeración de enerxía renovable mediante un parafuso de Arquímedes movido por pequenos caudais de auga urbana ou industrial.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Enerxía e Auga, e de Instalación e Mantemento. Profesorado e alumnado de Tecnoloxía.

Coordinador: Carlos Lamela Pazos