IN06 - A mesa do Oroza

Familias profesionais:
Actividades físicas e deportivas
Artes gráficas
Hostalaría e turismo
Imaxe e son
Industrias alimentarias
Centro educativo coordinador: CIFP Carlos Oroza, Pontevedra
Centros colaboradores:
CIFP Montecelo
CIFP Imaxe e Son
Entidades colaboradoras:
Restaurante Culler de Pau
Restaurante O Eirado da Leña
Obxectivos:
  • Coñecer os produtos de quilómetro cero.
  • Aprender a comprar con responsabilidade.
  • Promover a comida a saudable.
Síntese do proxecto:

Visibilización e divulgación do uso de produtos saudables na nosa cociña, con especial énfase na posta en valor dos produtos galegos de tempada e de quilómetro cero.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Hostalaría e Turismo, de Industrias Alimentarias, de Imaxe e Son, de Artes Gráficas e de Actividades Físicas e Deportivas.

Coordinadora: Pilar Tallón Silvosa