IN16 - Xemelgo dixital na educación 4.0

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Santiago, Santiago de Compostela
Entidades colaboradoras:
Siemens – Delegación Galicia
Obxectivos:
  • Crear un sistema virtual que permita simular e analizar o funcionamento dun proceso industrial.
  • Deseñar diferentes sistemas e solucións virtuais para a industria.
Síntese do proxecto:

Desenvolvemento dun xemelgo dixital que permite simular un proceso da industria 4.0 e optimizalo a través da análise das súas variables.

Participantes:

Profesorado e alumnado da familia profesional de Electricidade e Electrónica.

Coordinador: José María Campa Barcia