IN24 - BENenBICI

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Madeira, moble e cortiza
Centro educativo coordinador: CIFP Ferrolterra, Ferrol
Centros colaboradores:
IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez
Entidades colaboradoras:
FINSA
Grupo Cándido Hermida
Escola Universitaria de Deseño Industrial, UDC
Obxectivos:
  • Realizar un aparcadoiro de madeira para bicicletas dotado dunha estación de carga.
  • Explorar novas aplicacións da madeira en exteriores.
Síntese do proxecto:

Deseño e fabricación dun aparcadoiro de bicicletas dotado dunha estación de carga eléctrica, empregando un taboleiro de madeira experimental resistente á intemperie.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Madeira, Moble e Cortiza, e de Electricidade e Electrónica.