IN33 - SMARTspringwater: fonte de auga intelixente

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Instalación e mantemento
Centro educativo coordinador: CIFP Universidade Laboral, Culleredo
Entidades colaboradoras:
EMALCSA
Obxectivos:
  • Realizar o deseño e a fabricación dunha fonte de auga sen desperdicio.
  • Fomentar o consumo de auga da rede.
  • Incentivar o uso de envases reutilizables.
Síntese do proxecto:

Deseño e fabricación dunha fonte de auga con aproveitamento total e que fomente o uso de botellas reutilizables e o consumo de auga da rede pública.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Instalación e Mantemento, e de Electricidade e Electrónica.