IN04 - Cultivo e comercialización de flores comestibles e de litoral

Familias profesionais:
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
Centro educativo coordinador: CIFP Manuel Antonio, Vigo
Centros colaboradores:
CIFP Coroso
Entidades colaboradoras:
Restaurante Culler de Pau
Ecocelta Galicia
Obxectivos:
  • Reproducir nun invernadoiro as condicións para o cultivo de flores comestibles e plantas de litoral.
  • Explorar novos usos das flores e das plantas de litoral na gastronomía.
Síntese do proxecto:

Optimización do cultivo de plantas e flores de litoral, e desenvolvemento de preparacións culinarias innovadoras.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Hostalaría e Turismo e de Industrias Alimentarias.

Coordinador: Jacobo Otero Garrido