IN25 - Aquamóbil Adapt

Familias profesionais:
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo coordinador: CIFP Montecelo, Pontevedra
Centros colaboradores:
IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez
Entidades colaboradoras:
Motos Marque
Amencer-Aspace
Arousa Fiber
Obxectivos:
  • Investigar as posibilidades de mellora na autonomía persoal.
  • Concienciar o alumnado no coidado do ambiente.
Síntese do proxecto:

Deseño e fabricación dun prototipo de vehículo eléctrico anfibio adaptado para persoas con problemas de mobilidade.

Participantes:

Profesorado e alumnado da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos.

Coordinador: Juan Miguel Carballa González