IN23 - Adaptación dun motor aeronáutico a GLP

Familias profesionais:
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo coordinador: CIFP As Mercedes, Lugo
Centros colaboradores:
CIFP Porta da Auga
Entidades colaboradoras:
All Classic Aero
GlobalGis Solutions
Aerolugo
Obxectivos:
  • Comprender o funcionamento de motores alternativos aeronáuticos.
  • Realizar probas de funcionamento e de simulación de avarías.
Síntese do proxecto:

Deseño e montaxe dunha bancada equipada cun motor aeronáutico con controis operativos, e transformación para o seu funcionamento con gas licuado de petróleo (GLP).

Participantes:

Profesorado e alumnado da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos.

Coordinador: Luis Abelleira Álvarez