IN36 - Tecnoloxía extractiva para a camelia

Familias profesionais:
Fabricación mecánica
Madeira, moble e cortiza
Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Santiago, Santiago de Compostela
Centros colaboradores:
CIFP Carlos Oroza
Entidades colaboradoras:
Aula Medioambiental
Asociación Agrarista Manuel Oliveira Viqueira
Grupo de aplicacións enerxéticas sostibles, USC
Grupo de investigación e análise, USC
Obxectivos:
  • Construír un sistema de prensado en frío para a obtención de aceite de camelia.
  • Crear un prototipo de deshidratador ecolóxico de baixa pegada ambiental.
  • Transferir a tecnoloxía desenvolta ao medio rural.
Síntese do proxecto:

Deseño e construción dun secadoiro e unha prensa específicos para unha extracción eficiente de aceite a partir da folla e das sementes da camelia.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Fabricación Mecánica, de Madeira, Moble e Cortiza, de Química, e de Hostalaría e Turismo.

Coordinador: Jaime Franco Vázquez