IN07 - Wind-H20

Familias profesionais:
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
Centro educativo coordinador: CIFP As Mercedes, Lugo
Entidades colaboradoras:
Solevento
Obxectivos:
  • Obtención de auga en zonas illadas ou con baixa dispoñibilidade mediante o uso de enerxías renovables.
  • Descentralización dos consumos de auga.
  • Evitar a sobreexplotación de recursos hídricos.
Síntese do proxecto:

Deséñase un hidroxerador co fin de obter auga en zonas illadas ou onde a dispoñibilidade sexa un problema. Baséase no desenvolvemento de enerxías renovables nunha instalación frigorífica coa que se condensa a humidade presente no aire a través de intercambiadores.

Participantes:

Profesorado do departamento de Enerxía e Auga.

Alumnado dos ciclos formativos de grao superior de Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica e de Enerxías renovables.

Coordinadora: Leticia Conde Castro.

Acceda ao plano coa localización dos proxectos de innovación no andar -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.