IN06 - Detección e eliminación eficiente do gas radon

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
Centro educativo coordinador: CIFP As Mercedes, Lugo
Entidades colaboradoras:
Esin Ingenieros Montajes S.L.
Obxectivos:
  • Deseñar e construír un detector de gas radon de baixo custo.
  • Eliminar de xeito eficiente enerxeticamente do gas radon.
  • Monitorar as medicións de gas radon.
Síntese do proxecto:

Deseño e construción dun equipo de baixo custo para a detección do gas radon (un gas incoloro, inodoro e insípido, moi presente en Galicia e relacionado de forma directa con varios tipos de cancro) e para a súa eliminación dun xeito eficiente enerxeticamente.

Participantes:

Profesorado do departamento de Enerxía e Auga.

Alumnado do ciclo formativo de grao superior de Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.

Coordinadora: Leticia Conde Castro.

Máis información:

Acceda ao plano coa localización dos proxectos de innovación no andar -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.