FP Innova 2019 Innovación

Innovación


Proxectos

Acceda á listaxe de proxectos de innovación presentes en FP Innova Galicia 2019.


Simuladores

Espazo con tres simuladores: simulador virtual de vernizado, simulador de procesador forestal e simulador de voo.