CIFP: Normativa

Nos seguintes documentos pódese acceder á normativa que regula os CIFP:

  •  Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requistos básicos de los Centros integrados de Formación Profesional.
    •  Corrección erros do Real Decreto 1558/2005.
  • Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula a organización e o funcionamento do Consello Social dos centros integrados de formación profesional de Galicia.
Documentación relacionada
[file] /Real Decreto 1558-2005, de 23 de diciembre. Regulan requisitos básicos dos CIFP.pdf
[file] /Correción de erros del Real Decreto 1558-2005.pdf
[file] /Decreto 266-2007 do 28 de decembro, Regulan os centros integrados de formación profesional en Galicia.pdf
[file] Orde do 22 xaneiro de 2009, Regulan o Consello Social dos CIFP.pdf
Etiquetas: