SIMA01

 

SIMA01 - Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

Familia: Instalación e mantemento
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SIMA01
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo en Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2021-2022.

15005749 - CIFP Universidade LaboralCódigo Módulo
MP0124 Enerxías renovables e eficiencia enerxética
MP0121 Equipamentos e instalacións térmicas
MP0130 Formación e orientación laboral
MP0122 Procesos de montaxe de instalacións
MP0123 Representación gráfica de instalacións
MP0120 Sistemas eléctricos e automáticos

27006528 - CIFP As MercedesCódigo Módulo
MP0125 Configuración de instalacións de climatización, calefacción e AQS
MP0127 Configuración de instalacións de fluídos
MP0126 Configuración de instalacións frigoríficas
MP0131 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0128 Planificación da montaxe de instalacións


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).