SEOC01

 

SEOC01 - Proxectos de edificación

Familia: Edificación e obra civil
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SEOC01
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo en Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2023-2024.

15027058 - IES As FontiñasCódigo Módulo
MP0567 Deseño e construción de edificios
MP0571 Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial
MP0570 Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial
MP0569 Eficiencia enerxética en edificación
MP0574 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0562 Estruturas de construción
MP0573 Formación e orientación laboral
MP0565 Implantacións de construción
MP0568 Instalacións en edificación
MP0564 Medicións e valoracións de construción
MP0566 Planificación de construción
MP0563 Representacións de construción

36011634 - IES Politécnico de VigoCódigo Módulo
MP0567 Deseño e construción de edificios
MP0571 Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial
MP0570 Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial
MP0569 Eficiencia enerxética en edificación
MP0574 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0562 Estruturas de construción
MP0573 Formación e orientación laboral
MP0565 Implantacións de construción
MP0568 Instalacións en edificación
MP0564 Medicións e valoracións de construción
MP0566 Planificación de construción
MP0563 Representacións de construción


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).