SAGA02

 

SAGA02 - Paisaxismo e medio rural

Familia: Agraria
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SAGA02
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo en Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2020-2021.

15001033 - CFEA de GuísamoCódigo Módulo
MP0690 Botánica agronómica
MP0698 Conservación de xardíns e céspedes deportivos
MP0697 Deseño de xardíns e restauración da paisaxe
MP0701 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0692 Fitopatoloxía
MP0700 Formación e orientación laboral
MP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais
MP0695 Planificación de cultivos
MP0693 Topografía agraria
MP0696 Xestión de cultivos
MP0691 Xestión e organización do viveiro


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).