15005749

15005749 - IES Universidade Laboral

881960820 ies.universidade.laboral.coruna@edu.xunta.es
881960880 IES Universidade Laboral
Latitude: 43.317802
Lonxitude: -8.376324
Rúa Salvador Allende, s/n

15670, Culleredo
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMIMA01 Instalacións frigorificas e de climatización
ZMP0043 Formación e orientación laboral
ZMP0038 Instalacións eléctricas e automatismos
ZMP0036 Máquinas e equipamentos térmicos
ZMP0037 Técnicas da montaxe de instalacións
ZMP0044 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0040 Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial
ZMP0042 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción
ZMIMA02 Instalacións de produción de calor
ZMP0266 Configuración de instalacións caloríficas
ZMP0394 Formación e orientación laboral
ZMP0038 Instalacións eléctricas e automatismos
ZMP0036 Máquinas e equipamentos térmicos
ZMP0037 Técnicas de montaxe de instalacións
ZMP0395 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0392 Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar
ZMP0393 Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos