Acreditación

  • As listaxes de persoas solicitantes serán publicadas a partir do día 10 de marzo de 2014 nesta páxina e en cada sede correspondente, na súa páxina web e no taboleiro de anuncios.
  • A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación infor­mática subministrada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo ...
  • A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación infor­mática subministrada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo http...
  • Convocatoria 2014   A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da...
  • A publicación das listaxes de solicitantes para participar no proceso de acreditación de competencias, na convocatoria en curso, está prevista para o mércores 3 de xullo de 2013.
  • Para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación, a persoa candidata que saia admitida nas listaxes definitivas de admitidos e excluídos terá que formalizar o pagamento das taxas...
  • A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación infor­mática subministrada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo http...
  • Convocatoria 2012   A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa...
  • O 9 de maio de 2012 iniciouse a fase de asesoramento do proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 29 de decembro de 2011 (DOG. do 09.01.2012). A continuación pódese consultar o...
  • Publicadas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluidas correspondentes a cada sede do procedemento desagregadas por ciclo formativo, segundo a súa experiencia e a súa formación. CIFP...
Distribuir contido