Saltar navegación

4.- Programamos mediante bloques


Manuel Torres Búa . Programación mediante bloques (CC BY-SA). Realizado a partir de imaxe Marco de bloques multicolor de Freepick (Licenza uso libre con atribución), e con imaxes costume1 e costume2 de Scratch  (CC BY SA)

Manuel Torres Búa

2017

Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.

Unidade pertencente ao recurso educativo CREANDO ARTEFACTOS INFORMÁTICOS elaborado durante a Licenza de Formación no curso 2017/2018 na modalidade 1, segundo a RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2017 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2017/18 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as bases de concesión.