Saltar navegación

3.6.- Algúns exemplos

A continuación podemos estudar algúns exemplos de algoritmos en PSeint

Exemplo 1

Un algoritmo sinxelo que nos pregunta o nome e si queremos continuar.

Exemplo 2

Outro sinxelo exemplo. Neste caso, ademais de preguntarnos o nome pregúntanos tamén a hora para personalizar o saúdo. Emprégase a estrutura condicional SI aniñada e o operador lóxico Y (&).

Exemplo 3

Un algoritmo sinxelo que calcula o maior de dous números mediante unha estrutura condicional simple (se-entón).

Exemplo 4

Facemos agora o mesmo que antes, calcular o maior de dous números, pero empregando a estrutura condicional dobre. 

Exemplo 5

Un exemplo dunha estrutura condicional múltiple: asignar a un número un día da semana.

Exemplo 6

Implementaremos un algoritmo agora cunha estrutura condicional aniñada que calcule a tarifa que temos que pagar por un determinado concepto en función da idade.

Exemplo 8

Vemos agora un exemplo de algoritmo con estrutura repetitiva, empregando as instrucións mentres e repetir. Trátase de obter o maior dunha serie de números.