Saltar navegación

3.4.3.- Estrutura repetitiva

As estruturas de repetición, tamén chamadas bucles ou ciclos, permiten executar a mesma instrución ou grupo de instrucións unha ou varias veces. O número de veces que o bloque de instrucións se executa especificámolo explicitamente, ou ben supeditamos a repetición ao cumprimento ou non dunha condición. Denominamos iteración a cada repetición do bloque de instrucións, polo que tamén se coñecen a este grupo de estruturas como estruturas iterativas.

Temos fundamentalmente tres tipos de estruturas de repetición:

Un bucle ou ciclo é unha sentenza que executa repetidas veces un anaco de código, ata que a condición asignada ao devandito bucle deixa de cumprirse.

“Bucle (programación) - Wikipedia, la enciclopedia libre”, [En liña]. Dispoñible: https://es.wikipedia.org/wiki/Bucle_(programaci%C3%B3n). [Consulta: 10-novembro-2017].

Execución dunha instrución ou conxunto de instrucións mentres unha variable booleana sexa 'verdadeira'. Esta estrutura lóxica tamén se coñece como ciclo ou bucle.

“Teorema del programa estructurado - Wikipedia, la enciclopedia libre”, [En liña]. Dispoñible: https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_programa_estructurado. [Consulta: 10-novembro-2017].

Estrutura    mentres (While)

O bloque de instrucións execútase mentres a condición que introduzamos se cumpra (verdadeira, SI). Se non se cumpre continúa o fluxo de datos e non se executan as instrucións (falso, NON).

MENTRES (WHILE)
Diagrama de fluxo da estrutura repetitiva MENTRES.
Manuel Torres Búa. estrutura repetitiva MENTRES (CC BY-SA)

Estrutura      facer-mentres (do while)

Neste caso, similar ao anterior, a condicións inserímola despois do bloque de instrucións, de xeito que se executa este bloque polo menos unha vez. Cando se cumpre a condición (verdadeira, SI) repítese; se non se cumpre ou déixase de cumprir (falso, NON), prosigue o fluxo de datos.

FACER-MENTRES (DO WHILE)
Diagrama de fluxo da estrutura FACER-MENTRES (DO WHILE).
Manuel Torres Búa. Estrutura FACER-MENTRES (DO WHILE) (CC BY-SA)

Estrutura    para (for)

O bloque de instrucións vaise repetir un número de veces que estará en función dunha variable denominada variable contadora. Estableceremos un rango de valores cun valor mínimo e un valor máximo. Cada vez que se execute o bloque, a variable contadora incrementarase 1 valor. Así ata que cheguemos ao límite máximo de repeticións.

PARA (FOR)
Diagrama de fluxo da estrutura repetitiva PARA (FOR).
Manuel Torres Búa. Estrutura repetitiva PARA (FOR) (CC BY-SA)

Estruturas repetitivas con PSeint.

A continuación vemos como se traballa con estruturas repetitivas en PSeint.

(Premer sobre as imaxes para velas máis grandes)

MENTRES

A estrutura repetitiva MENTRES correspóndese coa instrución MENTRES de PSeint

MENTRES
Pantalla de PSeint coa instrución MENTRES.
Manuel Torres Búa. PSeint: Estrutura condicional MENTRES ... (CC BY-SA)
MENTRES ... FLuxo
Pantalla de PSeint coa instrución MENTRES ...
Manuel Torres Búa. PSeint: Diagrama de fluxo da estrutura condicional MENTRES ... (CC BY-SA)
REPETIR ATA QUE ...

Esta instrución correspóndese coa estrutura repetitiva FACER MENTRES.

REPETIR ATA QUE ...

Pantalla de PSeint coa funcionalidade "REPETIR ATA QUE"
Manuel Torres Búa. PSeint: Repetir ata que... (CC BY-SA)
REPETIR ATA QUE. Fluxo

Pantalla de PSeint co diagrama de fluxo da instrución REPETIR ATA QUE.

Manuel Torres Búa. PSeint: Diagrama de fluxo REPETIR ATA QUE (CC BY-SA).
PARA

O nome da instrución en PSeint chámase tamén PARA.

PARA

Pantalla de PSeint coa instrución PARA.

Manuel Torres Búa. PSeint: Estrutura PARA (CC BY-SA)
PARA. Fluxo

Pantalla de PSeint co diagrama de fluxo da instrución PARA.

Manuel Torres Búa. PSeint: Diagrama de fluxo PARA. (CC BY-SA)

Para saber máis

Neste vídeo explícase con detalle o traballo con estruturas repetitivas en PSeint. (Preme no botón)