Saltar navegación

3.3.- Elementos básicos

Para deseñar o noso produto informático, optamos entón polo emprego de Diagramas de Fluxo de Datos (DFD) e Pseudocódigo. E farémolo por medio da aplicación Pseint. O que debemos coñecer son as posibilidades que nos dá esta aplicación para deseñar, plasmar e probar os algoritmos que debemos crear.

(Premer play ► para ir pasando as presentacións)

A interface de PSeint

Manuel Torres Búa. Interface de PSeint (CC BY-SA)Definición de termo

O editor de diagramas de fluxo de PSeint
Manuel Torres Búa. Interface ventá de diagramas de fluxo de PSeint (CC BY-SA)Para saber máis

Nos seguintes vídeos podemos ver máis polo miúdo como é o programa PSeint e cales son as súas características fundamentais.