Saltar navegación

3.3.5.- Matrices ou arranxos


Os arranxos son un conxunto de datos do mesmo tipo ordenados nunha estrutura que ten un determinado nome identificador. Debemos primeiro dimensionar a estrutura para determinar cantos elementos poden almacenarse e como accederemos a eles.

Dimension <identificador> (<maxl>,...,<maxN>);

Exemplo

Neste exemplo que atopamos na axuda da aplicación PSeint podemos ver a estrutura dun algoritmo con arranxos.

O exemplo amosa como cargar os datos nun arranxo para atopar o maior deles