Saltar navegación

3.3.4.- Variables

Unha variable é unha porción de memoria onde se pode almacenar información. Como o seu nome indica, o valor almacenado nunha variable pode ir cambiando a medida que o programa avanza. Nun algoritmo faise referencia a unha variable mediante un identificador (o nome da variable). Un identificador debe comezar con letras, e pode conter só letras, números e o guión baixo. Non pode conter nin espazos nin operadores, nin coincidir cunha palabra reservada ou función da linguaxe, para non xerar ambigüidade.

Declarar variables

En PSeInt as variables teñen un tipo de dato asociado, polo que durante a execución do algoritmo unha variable deberá gardar datos sempre do mesmo tipo. Pode declararse directamente o tipo dunha variable coa palabra crave Definir da seguinte forma:

Pantalla de PSeint onde se están definindo variables.
Manuel Torres Búa. Declaración de variables (CC BY-SA)

Podemos declarar a variable coa instrución Definir como carácter, número enteiro, número real ou como lóxico.

Asignar variables

Se asignamos un valor nunha variable que non existe, esta crearase para o tipo de datos dos que forme parte o valor. Se a variable xa existía, esta toma o novo valor, perdendo o vello.

Pantalla PSeint onde se asignan algunhs variables.
Manuel Torres Búa - Asignar variables (CC BY-SA)

Unha vez inicializada, a variable pode utilizarse en calquera expresión (para realizar un cálculo nunha asignación, para mostrar en pantalla, como condición nunha estrutura de control, etc.)