Saltar navegación

3.3.3.- Funcións

Unha función é un subproceso ou subalgoritmo formado por unha secuencia de instrucións cunha tarefa específica. No caso de PSeint as funcións que ten o programa son case que todas matemáticas. Para empregalas colocamos o nome da función seguido dos argumentos para a mesma entre parénteses. Pódense empregar no interior de calquera algoritmo.

 

Funcións en PSeint