Saltar navegación

1.8.- Autoavaliámonos

Actividade de encher espazos

Le o parágrafo seguinte e escribe as palabras que faltan.

A serve para solucionar problemas.

A capacidade que temos de analizar e resolver problemas de xeito eficaz mediante destrezas relacionadas coas técnicas informáticas denomínase P C .

A progr i é a ferramenta que empregamos para comunicarnos coa computadora e indicarlle as instrucións necesarias para realizar o noso traballo.

Un é o conxunto ordenado e relacionado de pasos que nos permiten solucionar o problema.

Unha representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) dun atributo ou variable cuantitativa ou cualitativa denomínase .

Unha lin de p será entón un sistema estruturado de símbolos e regras que permiten a comunicación entre nós (linguaxe humano) e a máquina.

A linguaxe máquina, que así se chama, só ten dous posibles valores: e .

O que obtemos programando coa linguaxe ensambladora é o que se denomina cód  .

Habilitar JavaScript